Proiecte de hotărâri

(Pentru vizualizare accesați link-urile atașate)

2021

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 24/2021

Proiect de Hotărâre nr. 24/2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 23/2021

Proiect de Hotărâre nr. 23/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 22/2021

Anexa PAD la Proiectul de Hotarare nr. 22/2021

Proiect de hotărâre nr. 22/2021 privind preluarea în domeniul public al comunei Căpleni și înscrierea în evidențele de carte funciară a unui imobil – teren în suprafață de 2360 mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură ”Spațiu verde”

Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotarare nr.20/2021

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotarare nr.20/2021

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotarare nr.20/2021

Proiect de Hotărâre Nr.20/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 19/2021

Proiect de Hotărâre Nr.19/2021. privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Proiect de Hotărâre Nr.18/2021. privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

Anexe la Proiectul de hotărâre nr. 17/2021

Proiect de Hotărâre Nr. 17/2021. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr. 16/2021

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr. 16/2021

Proiect de Hotărâre Nr.16/2021. privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea temporară a locurilor publice în comuna Căpleni și proceduri de evidenţiere a acestora și stabilirea taxelor pentru utilizarea și ocuparea domeniului public al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.15/2021. privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre nr.14/2021

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr.14/2021

Proiect de Hotărâre Nr.14/2021. privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Proiect de Hotărâre Nr.13/2021. privind aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni

Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr.12/2021

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.12/2021

Proiect de Hotărâre Nr.12/2021. privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care comuna Căpleni este membru asociat

Proiect de Hotărâre Nr. 11/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 10/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 9/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 8/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 7/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 6/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 5/2021.

Anexă la Proiect de Hotărâre Nr. 3/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 3/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 2/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 1/2021.

2020

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 42/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 42/2020.

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 41/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 41/2020.

Anexa nr. 3 la Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 39/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 38/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 37/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 36/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 35/2020.

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 34/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 34/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 33/2020.

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 32/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 32/2020.

Anexa nr. 3 la Proiect H.C.L. nr. 31/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect H.C.L. nr. 31/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect H.C.L. nr. 31/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 31/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 30/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect H.C.L. nr. 29/2020

Proiect de Hotărâre Nr. 29/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 29/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 28/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 27/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 26/2020.

Anexa la Proiect Nr. 25/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 25/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 24/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 23/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 22/2020.

Anexa la Proiect Nr. 21/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 21/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 20/2020.

Anexa la Proiect Nr. 19/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 19/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 18/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 17/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 16/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect Nr. 15/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect Nr. 15/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 15/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect Nr. 14/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 14/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 13/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 12/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect Nr. 11/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect Nr. 11/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 11/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 10/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 9/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 8/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 7/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 6/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 5/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 4/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 3/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 2/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 1/2020.