Hotărâri

(Pentru vizualizare accesați link-urile atașate)

HCL Nr. 19 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2020

HCL Nr. 18 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 17 aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a proiectelor selectate conform HCL nr. 82018 pentru activitati nonprofit de interes local

HCL Nr. 16 aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a proiectelor selectate conform HCL nr. 72018 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din

HCL Nr. 15 desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale ”Fényi István” Căpleni

HCL Nr. 14 aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

HCL Nr. 13 organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Căpleni

HCL Nr. 12 anexa

HCL Nr. 12 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 11 anexa

HCL Nr. 11 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2020

HCL Nr. 10 anexa

HCL Nr. 10 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 9 anexa

HCL Nr. 9 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2020

HCL Nr. 8 anexe

HCL Nr. 8 indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

HCL Nr. 7 anexa

HCL Nr. 7 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

HCL Nr. 6 anexa

HCL Nr. 6 aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni

HCL Nr. 5 aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 4 anexa

HCL Nr. 4 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni

HCL Nr. 3 aprobarea Planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni și al aleșilor locali

HCL Nr. 2 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HCL Nr. 1 aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii nr. 4162001