Dispoziţii

Dispoziţia nr. 209/12.07.2024. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 184/17.06.2024.

Dispoziţia nr. 177/24.05.2024.

Dispoziţia nr. 161/13.05.2024.

Dispoziţia nr. 151/17.04.2024. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 132/21.03.2024. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 127/05.03.2024. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 108/05.02.2024. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 3/2024. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

2023

Dispoziția nr. 349/2023. privind constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exerciţiul mandatului sau al funcţiei de către primarul, viceprimarul, aleşii locali precum şi de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia Nr. 346/2023. privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni, Centrului Operativ cu activitate temporară și a Regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni şi Centrului Operativ pentru Situații de Urgență

Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 346/27.12.2023

Dispoziţia nr. 345/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 344/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 343/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 324/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 311/2023. privind Convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 304/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 230/2023. privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării pentru obiectivul ”Extindere și reabilitare sistem de iluminat public în comuna Căpleni, județul Satu Mare”

Dispoziţia nr. 217/2023. privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Căpleni în Consiliul de administraţie a Şcolii Gimnaziale ”Fényi István” Căpleni pentru anul școlar 2023-2024

Dispoziţia nr. 215/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 207/2023. privind constituirea comisiei de recepţie parţială a lucrărilor de construcţii aferente obiectivului: ”Extindere și reabilitare sistem de iluminat public în comuna Căpleni, județul Satu Mare”

Dispoziţia nr. 206/2023. privind constituirea comisiei de recepţie parţială a lucrărilor de construcţii aferente obiectivului: ”Modernizarea străzilor în comuna Căpleni”

Dispoziţia nr. 201/2023. privind Convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 199/2023. privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea vânzării prin licitație publică deschisă a mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4×4”

Dispoziţia nr. 188/2023. privind Convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 172/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 163/2023. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitațiile publice ce se vor organiza în scopul concesionării de bunuri aparținând domeniului privat al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 161/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 151/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 132/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 120/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr.115/2023. privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Comunei

Dispoziţia nr. 104/2023. privind Constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de muncitor I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală

Dispoziţia nr. 103/2023. privind Aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale și promovarea personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 102/2023. privind Modificarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Dispoziția nr. 101/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 88/2023. privind modificarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Dispoziția nr. 87/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 85/2023. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări Schimbarea acoperișului la obiectivul de investiții: „Modernizare clădire Dispensar uman Căpleni”

Dispoziția nr. 79/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 44/2023. privind modificare a dispoziției nr. 268/2022 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpleni, județul Satu Mare

Dispoziția nr. 4/2023. privind reactualizarea Unităţii Locale de Sprijin din comuna Căpleni, judetul Satu Mare

Dispoziția nr. 3/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 2/2023. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare

Dispoziţia nr. 1/2023. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări: „Modernizare strazilor din comuna Căpleni”

2022

Dispoziţia nr. 268/2022. privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpleni, județul Satu Mare.

Dispoziţia nr. 267/2022 pentru constituirea Comisiei de inventariere generală şi casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Căpleni, pe anul 2022

Dispoziţia nr. 263/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 259/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 258 /2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Ionucz Gabriela-Izolda- consilier principal în Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 257/2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Mészáros Zsuzsa – consilier asistent în Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 256/2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Ionucz Gabriela-Izolda- consilier principal în Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 234/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 232/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 185/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Dispoziţia nr.167/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Anexa la Dispoziția nr.149/28.06.222

Dispoziţia nr. 149/2022 privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 202l-2025 la nivelul UAT comuna Căpleni

DISPOZIŢIA nr. 144/02. 06. 2022. privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpleni.

Registrul cu evidența dispozițiilor.

Dispoziția nr 101

Dispoziția nr 89

Dispoziția nr 86

Dispoziția nr 85

Dispoziția nr 78

Dispoziția nr 77

Dispoziția nr 73

Dispoziția nr 69

Dispoziția nr 68

Dispoziția nr 67

Dispoziția nr 59

Dispoziția nr 57

Dispoziția nr 56

Dispoziția nr 46

Dispoziția nr 45

Dispoziția nr 43

Dispoziția nr 42

Dispoziția nr 40

Dispoziția nr 39

Dispoziția nr 36

Dispoziția nr 35

Dispoziția nr 27

Dispoziția nr 26

Dispoziția nr 25

Dispoziția nr 23/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Dispoziția nr 22/2021.

Dispoziția nr 21/2021.

Dispoziția nr 20/2021.

Dispoziția nr 19/2021.

Dispoziția nr 18/2021.

Dispoziția nr 17/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Dispoziția nr 3/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.