Concursuri

Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de guard I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărie comunală.

Proces verbal la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de guard I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărie comunală.

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul relații publice, registratură și monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată.

Proces verbal de selecţionare a dosarelor de concurs nr. 741 din 19 aprilie 2022.

Rezultatele probei scrise.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul relații publice, registratură și monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată.

În data de 20 aprilie 2022, ora 9.00, Primăria comunei Căpleni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul relații publice, registratură și monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată. Formular de inscriere

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul urbanism și achiziții publice

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare…

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul urbanism și achiziții publice.

Primăria comunei Căpleni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul urbanism și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată.

Proces verbal nr 435.

Concurs pentru post de funcționar public.

Atribuțiile postului.