Anunțuri

SÂMBĂTĂ, 03.09.2022 începând cu orele 10:00 până la orele 17:00 în LOCALİTATEA CĂPLENİ va fi prezentă o echipă de ingineri optometristi care vor oferi consultatii oftalmologice gratuite la domiciliu, prin intermediul unui laborator mobil.

Dispoziția nr. 185/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Căpleni vă invită la ședința extraordinară de îndată a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 5 august 2022, la ora 7.00.

Înregistrare în spațiul privat virtual.

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Căpleni vă invită la ședința extraordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 28 iulie 2022, la ora 19.00.

Cursuri de legumicultura si pomicultura

Admiterea la extensia din Satu Mare a Universitatii Tehnice din Satu Mare.

În luna iulie se desfășoară campania ”Sănătate prin mișcare”, grupul țintă fiind populația vârstincă cu diverse patologii cronice.

Dispoziţia nr.167/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Protejăm natura împreună! Reciclăm la Căpleni!

Anunţ de participare – CONSILIUL LOCAL al COMUNEI CĂPLENI, anuntă acordarea de finantări nerambursabile de la bugetul local pentru acordarea de sprijin financiar la unitățile de cult din Comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute în România…

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Căpleni vă invită la ședința ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 7 iunie 2022, la ora 19.00.

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Căpleni vă invită la ședința extraordinară de îndată a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 17 mai 2022, la ora 7.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 26-a ședințe din cel de-al 8 -lea mandat al consiliului local: 1. Proiect de hotărâre nr. 23/2022 privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

Ministerul Finanțelor lansează 2 emisiuni de Titluri de Stat în perioada 02 mai – 27 mai 2022.

Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de guard I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărie comunală.

Anunț mediu din partea: Serinus Energy Romania SA

Proces verbal la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de guard I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărie comunală.

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul relații publice, registratură și monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată.

Proces verbal de selecţionare a dosarelor de concurs nr. 741 din 19 aprilie 2022.

Ședintă ordinară la data de 26 aprilie 2022, orele 20.00.

Curs acreditat servant pompier.

Rezultatele probei scrise.

Declaraţie de căsătorie – 2/2022.

Declaraţie de căsătorie – 1/2022.

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021–2025.

Ministerul Finanțelor lansează 2 emisiuni de Titluri de Stat în perioada 04 aprilie – 27 aprilie 2022.

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui funcții contractuale de execuție vacante – guard I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală.

Respectăm confidențialitatea datelor Dumneavostră – Recesământul populației și locuințelor.

În data de 20 aprilie 2022, ora 9.00, Primăria comunei Căpleni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul relații publice, registratură și monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată. Formular de inscriere

Primarul comunei Căpleni vă invită la ședința ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 17 martie 2022, la ora 19.00.

Informare privind arderea miriștilor

Anunț invidual pentru comunicare prin publicație

Servicii gratuite oferite cetățenilor ucraineni pentru integrarea pe piața muncii din România

Axial Logistics împreună cu Primăria Căpleni vă invită în data 11-12 Martie să scăpați de deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice.

Măsuri pentru reducerea riscului de manifestare a incendiilor la locuințe.

Extindere conductă și racord de gaze naturale de presiune redusă.

Extindere conductă și racord de gaze naturale de presiune redusă.

Chestionar privind percepția cetățenilor din JUDEȚUL SATU MARE privind aspecte legate de corupție

PPP omologate ȋn Romȃnia pentru cultura de tomate

Anunţ de participare – Consiliul Local al comunei Căpleni, anuntă acordarea de finantări nerambursabile de la bugetul local pentru acordarea de sprijin financiar la unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute în România…

Anunţ de participare – Consiliul Local al comunei Căpleni, anuntă acordarea de finantări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni sociale, în anul fiscal 2022…

Anunt privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

Anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic „Schimbarea folosinței școlii „Fényi István” Căpleni în clădirea administrativă, modernizare și extindere sale de ședințe, birouri, spații tehnice și amenajări exterioare ” în localitatea Căpleni, judeţul Satu Mare

Anunț – Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare

Se convoacă Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa ordinară la data de 08. 02. 202 2. ora: 19.

Adresa Institutiei Prefectului – Judetul Satu Mare

Primarul comunei Căpleni  vă invită la ședința ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 25 ianuarie 2022, la ora 19.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 21-a ședințe din cel de-al 8 -lea  mandat al consiliului local:

Extindere conductă și racord de gaze naturale de presiune redusă – propus în comuna Căpleni nr. 354.

Extindere conductă și racord de gaze naturale de presiune redusă – propus în comuna Căpleni nr. 707.

Anunț privind intenția de elaborare a planului urbanistic – faza PUZ și RLU.

Dispoziția nr. 185/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Schimbarea folosinței școlii cu clasele I-VIII Fenyi Istvan din Căpleni în clădire administrativă, modernizare și extindere…

Dezbatere publică – Descentralizare RED prin injecție de putere in LEA 0,4 kV în localitatea Căpleni zona PTA 2432

Vrei sa beneficiezi de ajutorul pentru incalzire si suplimentul pentru energie? Completeaza formularul de tip PDF inteligent Cerere-Declaratie pe proprie raspundere!

DESCARCA CERERE – DECLARATIE PDF inteligent

Prevenirea incendiilor la sistemele de încălzire pe bază de combustibil solid, gazos şi lichid

Măsuri de prevenire a incendiilor, specifice sezonului rece

Măsuri de prevenire a incendiilor, specifice sezonului rece – afiș

Anunț de participare.

Cerere ajutor încălzire – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

Compensarea consumului de energie electrică și gaze – informații utile

Ședință ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 19 octombrie 2021, la ora 18.00

O nouă acțiune de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice la Căpleni.

Primarul comunei Căpleni vă invită la ședința extraordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 24 septembrie 2021, la ora 20.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 16 -a ședințe din cel de-al 8 -lea mandat al consiliului local…

Va fi prezentă o echipă de Inginerii optometristi…

The project ‘Do not make the same mistake 2’ was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Executia bugetului local la data de 30. 06. 2021.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, se aduce la cunoştinţă publică, că în luna august 2021 urmează să se supună dezbaterii autorității publice locale deliberative, următoarele proiecte de acte normative…

Anunț de participare.

Vara fără incendii

Stingatoare incendiu

Măsuri vitale în situaţii de urgenţă.

Reguli spații aglomerate

Reguli de apărare împotriva incendiilor la prepararea grătarului la ”iarbă verde”

Atenție la focul deschis!

Vacanță în siguranță.

Kaplonyi helyi tanács rendes havi közgyűlése

Este convocat Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa ordinară pe data de 15.07.2021, ora 20.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni

Anunt populatie ședință.

Adresa APIA Satu Mare.

Masuri de prevenire canicula si incendii forestiere

Măsuri în sezonul canicular.

Colectare de DEEE în comuna Căpleni în data 18-19.06.2021.

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunţ că este convocat Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa ordinară pe data de 16.06.2021, ora 20.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, cu următorul proiect al ordinii de zi

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, se aduce la cunoştinţă publică, că în luna iunie 2021 urmează să se supună dezbaterii autorității publice locale deliberative, următoarele proiecte de acte normative…

Anunț despre proiectul: ”Modernizarea strada Maghiară în comuna Căpleni, județul Satu Mare”.

Maratunul vaccinări – ediția III-a.

Lista numere de telefon atribuite centre de vaccinare.

Anunț despre proiectul: ”Modernizarea strada Maghiară în comuna Căpleni, județul Satu Mare”.

Consiliul Local al Comunei Căpleni, anuntă acordarea de finantări nerambursabile de la bugetul local pentru unitățile de cult din Comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute în România în baza Legii privind finanțele publice locale Nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului Nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordinanței Guvernului Nr. 82/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținănd cultelor religioase recunoscute în Romănia, republicata.

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Comunei Căpleni, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al comunei Căpleni anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la Bugetul Local al comunei Căpleni pentru proiecte și acțiuni sociale, în anul fiscal 2021, în baza Legii 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Căpleni pentru activităţi nonprofit de interes local

Măsurile ce trebuiesc luate în cazul incendiilor de vegetație uscată.

Recesământul general agricol – 10 mai – 31 iulie 2021

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finale trimestrului IV 2020.

Primăria comunei Căpleni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul urbanism și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Căpleni, pe perioadă nedeterminată.

Munca sezonieră în străinătate.

Dispoziția nr 23/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Colectare deșeuri electrice și electronice.

Concurs pentru post de funcționar public.

Datorita conditiilor meteo nefavorabile din zile de 12 si 13 februarie ne vedem nevoiti sa reprogramam actiune de colectare de DEEE din perioada 12-13.02.2021 pe saptamna viitoare in zilele de 19-20.02.2021.

Colectare deșeuri electrice și electronice.

Plan de acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001 pe luna ianuarie 2021.

Anunţ că este convocat Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa extraordinară pe data de 29.12.2020.

Anunț despre proiecte de hotărâri.

Anunț despre criteriul de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Consiliul local al comunei Căpleni este convocat în şedinţa extraordinară pe data de 27.11.2020, ora 18.00.

Apelul POR 2.2 este deschis în perioada 30. 10. 2020. – 30. 11. 2020.

Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei pe timpul sezonului rece.

Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece.

Măsuri de prevenire a incendiilor, specifice sezonului rece.

Publicație – Prin prezenta se aduce la cunoștința publică.

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului IV 2019

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului III 2019

Indicatorii cu privire la executia begetelor locale la finele trimestrului II 2019

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finele anului 2018

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului III an 2018

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului II an 2018

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului I an 2018

Regulamentul de acordare a sprijinului financiar culte

Regulamentul de acordare a sprijinului financiar nonprofit