Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Informații

Persoanele fizice și juridice, proprietare ale spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Căpleni în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Acte necesare

  • Formularul de solicitare pentru inscriere

  • Autorizația de construire

  • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările

  • Certificatul de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la producători.

Solicită online

Având în vedere tentativele de fraudă cu care s-au confruntat mai mulți furnizori de servicii publice, și care constau în transmiterea de notificări către unii utilizatori de servicii electronice, vă informăm că Primăria Comunei Căpleni nu solicită – pe e-mail – copii ale cărților de identitate însoțite de fotografie și nu trimite e-mailuri cu astfel de conținut.
Pentru a evita să deveniți victime ale unei fraude, în cazul în care primiți un astfel de mesaj, vă recomandăm:
• Să nu răspuneți la astfel de e-mailuri;
• Să vă adresați Primăriei Comunei Căpleni, prin e-mail: contact@capleni.ro;
• Pentru mai multe informații veți apela call-centerul instituției: telefon: 004 0261 873 001.
Mulțumim pentru înțelegere!

Descărcare fișier.