Dispoziţii

Dispoziţia nr. 343/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 324/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 304/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 215/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 172/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 161/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 151/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 132/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 120/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 101/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 87/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 85/2023. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări Schimbarea acoperișului la obiectivul de investiții: „Modernizare clădire Dispensar uman Căpleni”

Dispoziția nr. 79/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 4/2023. privind reactualizarea Unităţii Locale de Sprijin din comuna Căpleni, judetul Satu Mare

Dispoziția nr. 3/2023. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 2/2023. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare

Dispoziţia nr. 1/2023. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări: „Modernizare strazilor din comuna Căpleni”

2022

Dispoziţia nr. 268/2022. privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpleni, județul Satu Mare.

Dispoziţia nr. 267/2022 pentru constituirea Comisiei de inventariere generală şi casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Căpleni, pe anul 2022

Dispoziţia nr. 263/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 259/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 258 /2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Ionucz Gabriela-Izolda- consilier principal în Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 257/2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Mészáros Zsuzsa – consilier asistent în Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 256/2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Ionucz Gabriela-Izolda- consilier principal în Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 234/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziţia nr. 232/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni

Dispoziția nr. 185/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Dispoziţia nr.167/2022. privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Anexa la Dispoziția nr.149/28.06.222

Dispoziţia nr. 149/2022 privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 202l-2025 la nivelul UAT comuna Căpleni

DISPOZIŢIA nr. 144/02. 06. 2022. privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpleni.

Registrul cu evidența dispozițiilor.

Dispoziția nr 101

Dispoziția nr 89

Dispoziția nr 86

Dispoziția nr 85

Dispoziția nr 78

Dispoziția nr 77

Dispoziția nr 73

Dispoziția nr 69

Dispoziția nr 68

Dispoziția nr 67

Dispoziția nr 59

Dispoziția nr 57

Dispoziția nr 56

Dispoziția nr 46

Dispoziția nr 45

Dispoziția nr 43

Dispoziția nr 42

Dispoziția nr 40

Dispoziția nr 39

Dispoziția nr 36

Dispoziția nr 35

Dispoziția nr 27

Dispoziția nr 26

Dispoziția nr 25

Dispoziția nr 23/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Dispoziția nr 22/2021.

Dispoziția nr 21/2021.

Dispoziția nr 20/2021.

Dispoziția nr 19/2021.

Dispoziția nr 18/2021.

Dispoziția nr 17/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.

Dispoziția nr 3/2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni.