Consiliul Local

Consiliul local este o autoritate a administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia comunei, este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

CSIZMÁR ANTAL TAMÁS — UDMR

FLEISZ ADRIEN — UDMR

FLEISZ TAMÁS — UDMR

GAL ZOLTAN — UDMR

HEVELI JOZSEF — PCM-MPP

KÁNYA ZSOLT-ALBERT — UDMR

MÁNC TIHAMÉR — PCM-MPP

MÉSZÁROS LÓRANT — UDMR

PINK RUDOLF — UDMR

POSZ ATTILA — UDMR

SZILÁGYI SYLVEN-TEOFIL — PCM-MPP

TABORI FRANCISC ROBERT — PCM-MPP

TILLINGER FERENCZ — UDMR

Hotărâre Nr.21/2020. privind alegerea viceprimarului comunei Căpleni

Hotărâre Nr.20/2020. pentru modificarea și completarea HCL nr.13/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Căpleni

PROCES VERBAL NR. 2286/2020 încheiat azi, 22 octombrie 2020 cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local Căpleni

2016-2020

Csizmar Antal Tamas – UDMR

Fleisz Clara – UDMR

Fleisz Tamás – UDMR

Gozner Stefan – FDGR

Grebur Paul – UDMR

Hajdu Levente – PCM-MPP

Herman Agota – PCM-MPP

Heveli Jozsef – PCM-MPP

Kánya Zsolt Albert – UDMR

Manc Tihamer – PCM-MPP

Posz Attila – ALDE

Tabori Robert Francisc – PCM-MPP

Tillinger Ferenc – UDMR